Публічний Договір

Предметом цього договору є безоплатна і добровільна пожертва Благодійником на

офіційний рахунок фонду грошових коштів на здійснення статутної діяльності фонду.

Права та обов’язки Фонду

Фонд має право:
– Отримувати благодійні пожертви і використовувати їх відповідно до предмету та умов цього Договору та Статуту Фонду;
– Без погодження з Благодійником змінювати цілі, напрями і завдання використання благодійної пожертви в рамках статутної діяльності Фонду;
– Без погодження з Благодійником використовувати частину благодійної пожертви на адміністративні витрати Фонду в розмірі не більшому, ніж це передбачено законодавством України.

Фонд зобов’язаний:
– Використовувати отримані благодійні пожертви відповідно до предмету та умов цього Договору та Статуту Фонду;
– Звітувати про використання благодійних пожертв у порядку, визначеному цим Договором.

Права Благодійника

Здійснювати контроль за цільовим використанням благодійної пожертви.

Порядок використання благодійних пожертв

Використання зібраних за Договором благодійних пожертв проводиться у відповідності з метою, цілями, напрямами та завданнями діяльності Фонду, визначеними у його Статуті. Отримані Фондом благодійні пожертви можуть бути повернуті Благодійникові у випадках, передбачених законодавством України.

Відповідальність Фонду

Відповідальність Фонду за порушення цього Договору або порядку використання благодійних пожертв наступає на підставах, в розмірі та в порядку, визначених вимогами чинного законодавства України.

Звітність про використання благодійних пожертв

Доступ до звітів про використання благодійних пожертв Фонду надається Благодійнику за його письмовою заявою. Інша інформація надається Фондом у порядку і в строки, передбачені чинним законодавством України. Фонд може оприлюднювати звітність про використання благодійних пожертв на сайті.

Всі витрати по сплаті сум (комісій, зборів, податків тощо), пов’язаних з перерахуванням і зарахуванням благодійної пожертви, несе Благодійник.

Благодійник надає свою згоду на застосування до нього Політики щодо персональних даних, розміщеної на Платформі, яка становить невід’ємну частину цього Договору.

Благодійник розуміє і погоджується з тим, що благодійна пожертва за цим Договором надається ним свідомо і добровільно безпосередньо на статутну діяльність Фонду.

Благодійник самостійно визначає розмір благодійного пожертвування. Фонд самостійно визначає напрями використання благодійної пожертви в рамках власної статутної діяльності, якщо не визначено інше Благодійником у призначенні платежу.

Предметом цього Договору не є отримання прямо чи опосередковано прибутку жодною із Сторін Договору.
Благодійник розуміє та погоджується з тим, що його благодійна пожертва буде використана на досягнення цілей, передбачених Статутом Фонду. Зі Статутом він може ознайомитися, надіславши нам запит на електронну адресу:
[email protected]

ukУкраїнська